Git – Branch là gì?

Công cụ lập trình

Ở phần nhập môn, bạn đã được giải thích về cách sử dụng cơ bản của Git. Còn ở phần phát triển này thì sẽ chủ yếu giải thích nội dung liên quan đến cách sử dụng và vận dụng của branch.

1. Branch là gì?

Trong Git nhánh branch là hướng rẽ phát triển code, với mục đích không làm rối hướng phát triển chính, sau đó một nhánh có thể tích hợp nhập vào nhánh chính. Nói chung trong Git luôn làm việc với các nhánh, mặc định bao giờ cũng có một nhánh chính tên là master.

Hơi khó hiểu phải không nào? Mình sẽ giải thích cho bạn hiểu.

Đối với những dự án có nhiều thành viên tham gia thì mỗi thành viên sẽ nhận được rất nhiều task từ leader, vì vậy việc xử lý các task này trên cùng một thời gian là rất khó vì dễ bị đụng code. Để giải quyết vấn đề này thì chúng ta sẽ sử dụng branch của Git, tương ứng với mỗi nhiệm vụ chúng ta sẽ tạo một branch và làm việc trên đó, các branch này sẽ hoạt động riêng lẻ và không ảnh hưởng lẫn nhau.

Vậy branch là cái dùng để phân nhánh và ghi lại luồng của lịch sử. Branch đã phân nhánh sẽ không ảnh hưởng đến branch khác nên có thể tiến hành nhiều thay đổi đồng thời trong cùng 1 repository. Đến đây chắc bạn cũng đã hiểu được Branch là gì rồi bây giờ mình qua mục tiếp theo nhé!

Git branch là gì?
Git branch là gì?

2. Branch master

Khi tiến hành commit lần đầu trong repository thì Git sẽ tạo ra một branch có tên là master. Vì thế những lần commit sau sẽ được thêm vào branch master cho đến khi chuyển đổi branch.

3. Lời kết

Như vậy mình đã giới thiệu sơ lược khái niệm branch là gì, bài này chủ yếu giải thích khái niệm nên mình không trình bày các thao tác của nó, bài tiếp theo mình sẽ bắt đầu hướng dẫn tạo branch cho một task nào đó.