Git – Lệnh tạo Branch

Công cụ lập trình

Ở bài trước mình đã giới thiệu khái niệm branch là gì rồi, vậy thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo mới một branch.

Giả sử tôi tạo một folder HIHIWEB_PROJECT nằm trong folder HOC_GIT có sẵn trên ổ đĩa E để làm việc với dự án này như sau:

Tôi đang đứng tại Desktop bây giờ tôi cần di chuyển tới vị trí đứng là ổ E và vào trong thư mục HOC_GIT sau đó tôi mới bắt đầu tạo thư mục tôi dùng lệnh như sau:

và bây giờ tôi sẽ tạo một folder với tên HIHIWEB_PROJECT sau đó tôi di chuyển vị trí đứng tới folder này

Giả sử leader giao dự án: Hãy tạo hai file có đuôi là .txt, file thứ nhất lưu trữ tên của website hihiweb.com và file thứ hai lưu trữ tên tác giả của hihiweb.

1. Lưu ý trước khi sử dụng Git

Nếu là lần đầu tiên sử dụng Git cho dự án thì sau khi tạo repository với lệnh git init bạn phải thực hiện hai thao tác đó là thêm mới một filecommit lên branch master thì lúc này branch master mới được tạo. Minh chứng bằng cách sau khi thực hiện hai thao tác này bạn sẽ thấy xuất hiện một folder .git ẩn, đây là folder chứa history và mọi thứ của Git (ta không cần quan tâm đến các folder con của nó).

Tạo repository với lệnh git init.
Tạo repository với lệnh git init.

Bước 1: Tạo mới một file hihiweb_demo.txt nằm trong dự án

Bước 2: Chạy lệnh sau để add file vào Git history

Bước 3: Chạy lệnh sau để commit lên branch master, lúc này branch master mới được tạo.

Xem hình sẽ dễ hiểu hơn.

Lệnh commit lên branch master.
Lệnh commit lên branch master.

2. Lệnh tạo mới branch

Tại thời điểm này, lịch sử tree sẽ trông như thế này.

Lúc này ta không nên làm việc trên branch master mà hãy tạo thêm 2 branch bằng cú pháp sau:

Dựa vào cú pháp này tôi sẽ tạo 2 branch như sau:

Nếu bạn không chỉ định bất kỳ tham số nào, lệnh branch sẽ liệt kê tất cả các nhánh tương ứng với kho lưu trữ này. Dấu hoa thị biểu thị nhánh đang hoạt động hiện tại.

Nếu như hình sau thì tức là bạn đã tạo thành công.

Lệnh branch sẽ liệt kê tất cả các nhánh tương ứng .
Lệnh branch sẽ liệt kê tất cả các nhánh tương ứng .

3. Lời kết

Như vậy là mình đã giới thiệu xong cách tạo mới một branch. Bài tiếp theo mình sẽ nói về lệnh chuyển đổi giữa các branch.