Git – Tạo repository

Công cụ lập trình

Trong bài trước, mình đã hướng dẫn sơ lược về Git. Trong bài này, mình sẽ trình bày về các thao tác tạo Repo (Repository) đây là thao tác đầu tiên khi bạn muốn sử dụng git cho dự án của mình.

1. Repository là gì?

Repository (kho chứa) nghĩa là nơi mà bạn sẽ lưu trữ mã nguồn và một người khác có thể sao chép (clone) lại mã nguồn đó nhằm làm việc. Repository có hai loại là Local Repository (Kho chứa trên máy cá nhân) và Remote Repository (Kho chứa trên một máy chủ từ xa).

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo local repository (sử dụng Github) và làm việc với nó.

2. Tạo repository

Bước 1:
Trước hết, để tạo một repository thì bạn cần truy cập vào thư mục của mã nguồn với lệnh cd

Bước 2: Tiếp theo mình sử dụng lệnh git init để khởi tạo repository trong thư mục đó.

Nếu bạn nhận được thông báo Initialized empty Git repository in E:/hoc_git/hihiweb/.git/ thì tức là bạn đã thực hiện tạo Repository thành công.

Lưu ý: thư mục ẩn .git/ là nơi nó sẽ chứa các thiết lập về Git cũng như lưu lại toàn bộ thông tin về kho chứa, bạn không cần đụng chạm gì vào thư mục .git/ này.

Xem hình ảnh bên dưới:

Tạo repository.
Tạo repository.

Tổng kết

Bây giờ bạn đã biết cách tạo một repo cho Git rồi chứ? Thật đơn giản phải không nào. Bài tiếp theo mình sẽ giải thích về khái niệm Branch là gì và tìm hiểu branch master.