Thao tác thư mục với Git

Công cụ lập trình

Để sử dụng Git nhuần nhuyễn thì đòi hỏi bạn phải có kỹ năng thao tác với các thư mục như: di chuyển giữa các thư mục, tạo một thư mục, xem danh sách thư mục … Bản chất của Git là thực hiện lệnh thông qua màn hình console nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng các lệnh console của Windows trong Git.

1. Các lệnh thường dùng

Sau đây là các lệnh thường dùng khi sử dụng Git.

# Di chuyển tới một thư mục

Thông thường để thay đổi thư mục nào đó bạn sẽ phải điều hướng thông qua các thư mục. Tuy nhiên trên cả Terminal và Command Prompt bạn có thể sử dụng lệnh cd để thay đổi thư mục hiện tại của bạn thành đích đến một thư mục khác.

Di chuyển tới một thư mục bất kì

Giả sử bạn đang ở thư mục D:/hihiweb, lúc này bạn muốn di chuyển tới folder ProjectA trong thư mục hihiweb thì làm như sau:

Code đổi ổ đĩa.

Lùi 1 cấp so với folder hiện tại.

Để đến thư mục của User trên Windows thì ta dùng cú pháp sau, đây là thư mục nằm trong ổ C:\Users\TenUser.

# Xem danh sách file và folder

Để xem danh sách các file và folder nằm trong thư mục thì ta dùng lệnh sau.

Nếu bạn không truyền đường dẫn tới folder thì nó sẽ lấy folder hiện tại.

# Tạo mới folder

mkdir cũng là một trong những lệnh mà người dùng thường hay sử dụng. Câu lệnh này được sử dụng để tạo một thư mục mới có tên cụ thể.
Ví dụ, nếu muốn tạo một thư mục mới có tên là DuongDanToiFolder, bạn sử dụng lệnh dưới đây

Nếu bạn chỉ nhập tên folder thì hệ thống sẽ tạo ngay tại thư mục đang đứng.

Ngoài ra bạn cũng có thể tạo nhiều thư mục cùng một lúc, chẳng hạn nếu muốn tạo 3 thư mục có tên là Phuc, Nguyen và Thuy cùng một lúc, bạn sử dụng lệnh dưới đây:

Lệnh mkdir tương thích trên cả Terminal và cả Command Prompt.

# Xóa folder

Để xóa folder thì bạn sử dụng cú pháp sau.

Nếu bạn chỉ nhập tên folder thì hệ thống sẽ xóa folder nằm trong thư mục đang đứng.

# Xem đường dẫn thư mục hiện tại

Để xem thông tin đường dẫn tuyệt đối của thư mục hiện tại thì bạn dùng lệnh sau.

# Tạo một file mới

Sử dụng lệnh touch để tạo một file trống. Chẳng hạn như:

Ngoài ra bạn có thể chỉ định nhiều tên file để tạo nhiều file cùng một lúc, chẳng hạn như:

# Di chuyển các file

Sử dụng lệnh mv để di chuyển một file cụ thể vào một thư mục. Chẳng hạn, nếu muốn di chuyển file hihiweb.css vào thư mục có tên /style, bạn sử dụng lệnh dưới đây:

Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng lệnh mv để thay đổi tên file và thư mục. Chẳng hạn nếu muốn đổi tên index.html thành about.html, bạn sử dụng lệnh dưới đây:

# Sao chép các file

Nhập lệnh cp hoặc copy nếu bạn muốn sao chép một file hay một thư mục.
Ví dụ nếu muốn sao chép index.html và đặt tên cho file mới là about.html, bạn sử dụng lệnh dưới đây:

Nếu đang sử dụng hệ điều hành Windows, bạn sử dụng lệnh copy.

# Mở file

Sử dụng lệnh open để mở các file của thư mục trong ứng dụng mặc định. Chẳng hạn để mở thư mục Desktop trên Finder, bạn sử dụng lệnh dưới đây:

Ngoài ra bạn có thể sử dụng lệnh open để mở thư mục .txt trên TextEdit – ứng dụng mặc định trên hệ điều hành OS X để chỉnh sửa file Plain text, bạn sử dụng lệnh sau:

Với người dùng Windows, sử dụng lệnh edit. Ví dụ:

2. Lời kết

Như vây là mình đã giới thiệu xong một số lệnh di chuyển thư mục thường dùng khi làm việc với git, hy vọng sẽ hữu ích với các bạn. Bài tiếp theo mình sẽ nói về cách tạo Repository.