Biến và khai báo biến trong javascript

Học Javascript

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu qua về khái niệm, cách sử dụng và viết chương trình Học Javascript cơ bản! bằng javascript rồi, bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu về biến và cách khai báo biến trong javascript.

1. Khai báo biến trong javascript

Để khai báo một biến ta sử dụng từ khóa var tenbien.

Chú ý: Tên Biến phải được đặt theo quy tắc sau đây:

  • Tên biến bắt đầu phải là chữ cái hoặc ký tự ‘_’
  • Tên biến không được bắt đầu bằng số.
  • Tên biến có độ dài không giới hạn.

Ngoài cách khai báo như trên ta còn có cách khai báo nhiều biến cùng một lúc bằng cách viết chúng liên tiếp với nhau và cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ khai báo nhiều biến

2. Gán giá trị cho biến trong javascript

Có hai cách gán thông dụng đó là vừa khai báo biến vừa gán giá trị và khai báo rồi mới gán giá trị:

Vừa khai báo vừa gán giá trị

Khai báo xong mới gán giá trị

Trong đó:

  • tenBien: Là tên của biến các bạn muốn đặt.
  • giaTri: Là giá trị của biến, có thể là số, chuỗi, mảng, object.

3. Gán kiểu giá trị cho biến

Giống như php, để xác định biến có kiểu dữ liệu là gì thì ta dựa vào giá trị mà nó đang có, có nghĩa khi bạn gán một con số không có dấu chấm động thì nó sẽ là kiểu INT, nếu gán một chuỗi thì là kiểu String.

Trong Javascript bạn sẽ có các kiểu dữ liệu thông dụng như kiểu chuỗi (String), số (Number), mảng (Array), đối tượng (Object). Chi tiết từng kiểu dữ liệu chúng ta sẽ được học trong các bài tiếp theo.

4. Hiển thị nội dung ra trình duyệt

-Trong javascript bạn có thể hiển thị nội dung ra trình duyệt bằng rất nhiều cách, nhưng trong phần này mình sẽ chỉ hướng dẫn mọi người 2 cách thông dụng nhất để các bạn có thể kiểm tra được dữ liệu.

Cách 1: dùng document.write() hoặc document.writeln().

Chú ý: Cách này không thể in ra được thông tin của object.

Cách 2: dùng console.log().

Cách này có thể xuất được nội dung của tất cả các dạng dữ liệu và để xem được hiển thị của nó thì các bạn cần phải bật cửa sổ console của trình duyệt ( thường ấn f12 ).

5. Lời kết

Bài này mình dừng ở đây, hy vọng qua những ví dụ trên giúp bạn hiểu được cách sử dụng biến căn bản trong javascript, tuy nói là căn bản nhưng nó là nền tảng đấy nhé các bạn, hãy xem các ví dụ và thực hành theo, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các phần để tự đưa ra những ví dụ cho riêng mình.