Hiển thị thông báo ra màn hình trong javascript

Học Javascript

Đúng như tiêu đề thì bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm hiển thị thông báo ra màn hình trong javascript. Cụ thể là ba hàm alert(), confirm(), prompt().

Tuy ba hàm này rất hay sử dụng nhưng trong thực tế người ta lại tự viết ra những plugin riêng để thay đổi giao diện thay vì sử dụng giao diện mặc đinh củ chuối của nó, sau này khi học cao hơn hoặc khi đi làm chắc chắn bạn sẽ gặp vấn đề này.

1. Hàm alert() trong javascript

Hàm alert() trong javascript có nhiệm vụ hiển thị ra màn hình một hộp thoại kèm theo nội dung do chúng ta setup.

Hàm alert() trong javascript

Cú pháp:

Trong đó: content là nội dung mà các bạn muốn hiển thị ra ngoài màn hình, có thể là biến, hằng,…

Ví dụ: Viết chương trình khi click vào button thì xuất hiện một thông báo.

Bài này ta đã làm ở ví dụ bài tìm hiểu javascript là gì rồi nên mình sẽ viết lại hơi khác chút xíu, đó là mình sẽ dùng sự kiện onclick thay vì dùng hàm addEventListener như ở bài trước nhé.

Các bạn thấy mình đã sử dụng hàm alert() trong sự kiện onclick, đây là cách code inline mà chúng ta đã học ở bài trước rồi nên mình không giải thích gì thêm.

2. Hàm confirm() trong javascript

Hàm này cũng có tác dụng tạo ta các thông báo trên màn hình như hàm alert() và đồng thời kèm theo 2 button OK, hủy (tùy theo ngôn ngữ của trình duyệt có thể sẽ khác). Khi của sổ hiện nên nếu như người dùng chọn OK thì nó sẽ trả về TRUE và ngược lại thì nó sẽ trả về FALSE.

Hàm confirm() trong javascript

Cú pháp:

Trong đó: content là nội dung mà các bạn muốn hiển thị ra ngoài màn hình, có thể là biến, hằng,…

Ví dụ: Hiển thị ra màn hình đoạn text ‘Bạn có phải là fan của hoccodetot.com không?’ và kiểm tra nếu như người dùng chọn Ok thì in ra chữ’Cảm ơn bạn rất nhiều!’ còn chọn hủy thì in ra chữ ‘Sao thế bạn?’

3. Hàm prompt() trong javascript

Hàm prompt() dùng để lấy thông tin từ người dùng, gồm có hai tham số truyền vào là nội dung thông báo và giá trị ban đầu. Nếu người dùng không nhập vào thì giá trị nó sẽ trả về là NULL

Hàm prompt() trong javascript

Cú pháp:

Trong đó: content là nội dung mà các bạn muốn hiển thị ra ngoài màn hình, có thể là biến, hằng,…

Ví dụ: Viết chương trìn lấy thông tin tên của người dùng

Ta sẽ khai báo biến lưu trữ kết quả và kết hợp sử dụng hàm alert() để thông báo kết quả người dùng nhập vào.

Lời kết

Ba hàm alert() – confirm() – prompt() trong javascript rất hay sử dụng nên các bạn hãy gắng nhớ nó nhé, vì nội dung chúng ta chưa học nhiều nên ví dụ vẫn chưa thấy hay lắm, khi nào ta học đến hàm, events hay selector trong javascript thì bạn sẽ thấy nó tuyệt vời.