Bật debug gỡ lỗi trong WordPress

Học WordPress

Bật debug gỡ lỗi trong WordPress là cách tốt nhất để kiểm tra lỗi trong quá trình bạn viết code. Nội dung bài này sẽ hướng dẫn cho bạn cách bật debug, kiểm tra lỗi phát sinh trong quá trình viết code.

Bật debug gỡ lỗi WordPress

Debug PHP là một phần quan trọng của mọi dự án lập trình web dựa trên mã nguồn mở PHP. Đối với WordPress thì hệ thống debug được thiết kế để bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng nhằm kiểm tra lỗi trong quá trình viết code. Nó có thể kiểm tra được code trong nhân của WordPress cũng như kiểm tra code của giao diện và plugin.

WP_DEBUG

WP_DEBUG là một hằng số PHP (một biến toàn cục cố định) có thể được sử dụng để kích hoạt chế độ "gỡ rối" trong WordPress được khai báo trong tập tin wp-config.php.

Bạn có thể khai báo trong tập tin wp-config.php, nếu bạn đặt giá trị là true thì có nghĩa là chức năng debug được bật, ngược lại nếu bạn đặt là false thì chức năng debug được đặt trong trạng thái tắt.

Chú ý: Giá trị của hằng số WP_DEBUG là thuộc kiểu boolean (true/false), do vậy bạn chỉ cần gõ vào giá trị là true hoặc false, bạn không cần phải để dấu nháy đơn hoặc nháy kép hoặc bất kỳ thứ gì khác vào đây.

Nếu bạn điền giá trị là 'false' thì hằng này được coi như là có giá trị true vì chữ false được bỏ trong dấu nháy đơn nên nó được coi là một chuỗi.

Bạn chỉ cần bật debug gỡ lỗi trong wordpres để kiểm tra lỗi phát sinh trong quá trình thực hiện code thử nghiệm, còn đối với các trang hoạt động chính thức thì bạn nên tắt chức năng này đi.

WP_DEBUG_LOG

WP_DEBUG_LOG là một hằng số có giá trị là kiểu bool như mình nói ở bên trên. Nếu như bạn khai báo hằng số này có giá trị là true thì các thông báo lỗi sẽ được lưu lại vào tập tin debug.log.

Bạn có thể tìm thấy tập tin sao debug.log trong thư mục wp-content của WordPress, trong này sẽ chứa các thông báo lỗi cũng như nội dung khác bạn ghi vào trong quá trình kiểm tra debug WordPress.

WP_DEBUG_DISPLAY

WP_DEBUG_DISPLAY là một hằng số có giá trị là kiểu bool, bạn có thể bật hoặc tắt chức năng cho phép hiển thị thông báo lỗi ra ngoài màn hình hoặc là ẩn tất cả thông báo lỗi.

Bật debug trong tập tin wp-config.php

Trong trường hợp bạn muốn áp dụng cho trang chính của bạn đang hoạt động trên mạng, bạn chỉ cần tắt debug đi là được nhé. Bạn chỉ cần khai báo dòng define( 'WP_DEBUG', true ); thành define( 'WP_DEBUG', false);.