Giới hạn độ dài nội dung hiển thị của bài viết trong WordPress

Học WordPress

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy nội dung của bài viết và giới hạn độ dài theo số lượng từ mà bạn cần lấy ra

Thường nếu bạn muốn lấy 1 chuỗi của một bài viết ra ngoài item của bài viết nếu bạn sử dụng lệnh gọi the_content(); để lấy ra nội dung của bài viết đó, thì ngay lập tức lúc này nó sẽ lấy tất cả nội dung trong bài viết đó ra bên ngoài.

Hướng dẫn lấy nội dung của bài viết và giới hạn độ dài theo số lượng từ

Lúc này ta nên sử dụng cách khác như cắt chuỗi nó, và chỉ định cho nó chỉ hiển thị ra tối đa là bao nhiêu ký tự.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách nhanh nhất để lấy nội dung của bài viết ra và giới hạn luôn độ dài hiển thị ra bên ngoài.

Bạn có thể gọi bằng cách gọi lệnh <?php the_excerpt(); ?>. Nhưng đây không phải là một giải pháp lý tưởng cho người mới bắt đầu nhưng không muốn chỉnh sửa các tập tin chủ đề nhiều nên trong trường hợp này mình sẽ hướng dẫn bạn cách khác sẽ dễ dàng hơn cho người mới bắt đầu làm việc với WordPress.

Đầu tiên bạn dán phần code sau vào file function.php trong chủ đề của bạn.

Tiếp theo bạn sử dụng code này<?php echo teaser(30); ?> dán vào nơi mà bạn muốn gọi nội dung ra. Với code trên mình sẽ lấy 30 từ đầu tiên trong bài viết!

Cách trên hơi dài dòng, mình thì thường dùng đoạn sau rất ngắn gọn và dễ dùng bạn chỉ việc dán vào chỗ cần gọi ra thôi nhé!

Xong rồi đấy! quá nhanh quá nguy hiểm. Rất đơn giản phải không?