Hiển thị viết liên quan trong WordPress theo tag và cùng chuyên mục

Học WordPress

Nếu bạn biết bất kỳ điều gì về tỷ lệ thoát, có thể bạn đã hiển thị các bài đăng liên quan trong WordPress. Tỉ lệ thoát là tỉ lệ phần trăm người đã ghé vào trang web của bạn sau đó thoát ra mà không có bất kì tương tác nào hoặc nhấp qua một nội dung khác của website.

Cách hiển thị bài viết liên quan trong WordPress

Nói một cách dễ hiểu hơn là tỉ lệ người dùng truy cập trang mà không tương tác hay click vào các link trên trang. Thay vì tiếp tục đến các trang khác trong cùng một trang web. Điều này có thể có tác động đáng kể đến thu nhập adsense của bạn. Để khắc phục điều đó trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn thêm các bài viết liên quan trong WordPress mà không dùng tới plugin.

Hiển thị bài viết liên quan theo tag

Dán mã sau vào single.php nơi bạn muốn hiển thị các bài viết liên quan.

Hiển thị vài viết liên quan theo category

Chúc các bạn thành công,